6 Acres for Sale -- Hatton

6 ACRES FOR SALE -- HATTON

740000.00 එක වරක්

51

Beach front Land -- Trincomalee

30 Acres for Sale from Trincomalee Beach front Land

2222000.00 එක වරක්

54

38 ACRES ESTATE FOR SALE

ESTATE FOR SALE --RATHNAPURA

340000.00 එක වරක්

55

Nuwara Eliya 2 Acres Land

2 Acres Land for Sale in NuwaraEliya

540123.00 එක වරක්

52

30 Acres Land for Sale - Ekala

30 ACRES LAND FOR SALE MINUWANGODA ROAD EKALA - JAELA

771.00 කෑල්ලක් බැගින්

40

ISLAND FOR RENT -- EASTERN PROVINCE SRI LANKA

ISLAND FOR LONG TERM RENT EASTERN PROVINCE SRI LANKA

60000.00 එක වරක්

51

20 Acres Land for Sale -- Kandy

20 Acres Land for Sale -- Kandy

1235000.00 එක වරක්

50

Beach front Land for Sale -- Hikkaduwa

BEACH FRONT LAND FOR SALE HIKKADUWA SRI LANKA

1000000.00 එක වරක්

50

New two-storey house in Galle

The house was commissioned in 2018. First floor - 232 sq.m., second floor a...

240000.00 එක වරක්

753

Plot 410 sq.m., 600 meters to the beach, Hikkaduwa

Empty unfenced lot with tropical vegetation. Suitable for private and comme...

53000.00 එක වරක්

986

Plot 655 sq.m. in front of the Azzurra Hotel, 300 meter..

Empty unfenced lot with tropical vegetation. Suitable for private and comme...

91000.00 එක වරක්

705

Plot of 10,000 square meters (1 hectare) with 3 houses..

For sale a large plot with houses on the beach near Pasikuda, Sri Lanka. A...

270000.00 එක වරක්

1087

ශ්‍රී ලංකා දැන්වීම් පුවරුව පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාර සඳහා ඔවුන්ගේ ඉඩම් සහ දේපළ විකිණීම සඳහා ලැයිස්තුගත කිරීමට වේදිකාවක් සපයයි. ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ දේපළ මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන හෝ විකිණීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම්, මෙම දැන්වීම් පුවරුව ඔබේ සියලු අවශ්‍යතා සඳහා එකම විසඳුමකි. නිවාස, ඉඩම් සහ අනෙකුත් නිශ්චල දේපල පිරිනැමීම් ඇතුළුව පුළුල් පරාසයක දේපල සමඟින්, ඔබගේ අවශ්‍යතා සඳහා පරිපූර්ණ දේපල කැබැල්ලක් සොයා ගැනීමට ඔබට විශ්වාසයි.

දැන්වීම් පුවරුවේ ඇති ජනප්‍රිය ලැයිස්තුගත කිරීම්වලින් එකක් වන්නේ "ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් විකිණීමට ඇත" යන්නයි. ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන අවස්ථාවක් සොයන්නේ නම්, ඉඩම් මිලදී ගැනීම හොඳ විකල්පයක් විය හැකිය. නේවාසික සිට වාණිජ දක්වා, දැන්වීම් පුවරුව ඉඩම් මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අය සඳහා විවිධ විකල්ප ඉදිරිපත් කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ විකිණීමට ඇති ඉඩම පිළිබඳ වඩාත්ම වර්තමාන සහ යාවත්කාලීන තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශය ඔබට ඇති බව සහතික කරමින්, ලැයිස්තුගත කිරීම් නිතිපතා යාවත්කාලීන කෙරේ.

"ශ්‍රී ලංකාවේ නිශ්චල දේපල ලැයිස්තුගත කිරීම්" යනු දැන්වීම් පුවරුවේ ඇති තවත් ජනප්‍රිය කාණ්ඩයකි. දිනෙන් දින වර්ධනය වන ජනගහනයක් සහ ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් සමඟින්, ශ්‍රී ලංකාවේ දේපළ වෙළඳාම් වෙළඳපොල දියුණු වෙමින් පවතී. ඔබ නිවසක්, මහල් නිවාසයක් හෝ වාණිජ දේපලක් මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේද, දැන්වීම් පුවරුව ඔබට පුළුල් විකල්ප ලැයිස්තුවක් සපයයි. කොළඹ සුඛෝපභෝගී මහල් නිවාසවල සිට දකුණේ වෙරළ තීරයේ විලා දක්වා, දැන්වීම් පුවරුවේ සෑම කෙනෙකුටම යමක් තිබේ.

"ශ්‍රී ලංකාවේ දේපල විකිණීමට ඇත" යනු නිශ්චල දේපල මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අය සඳහා විකල්ප රාශියක් ලබා දෙන තවත් කාණ්ඩයකි. ඔබ පවුලේ නිවසක් හෝ ආයෝජන දේපලක් සොයමින් සිටියත්, දැන්වීම් පුවරුවේ ඔබ සොයන දේ සොයා ගැනීමට ඔබට විශ්වාසයි. පුද්ගලයන්ගේ සහ ව්‍යාපාරවල පුද්ගලික දැන්වීම් සමඟින්, ඔබට ඔබේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට සුදුසු දේපල පහසුවෙන් සොයා ගත හැක.

"ශ්‍රී ලංකාවේ නිවස විකිණීමට ඇත" යනු ශ්‍රී ලංකාවේ නිවසක් මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අය සඳහා විකල්ප රාශියක් ඉදිරිපත් කරන දැන්වීම් පුවරුවේ ජනප්‍රිය කාණ්ඩයකි. ඔබ සාම්ප්‍රදායික ශ්‍රී ලාංකේය විලාසිතාවේ නිවසක් හෝ නවීන, සමකාලීන නිවසක් සොයමින් සිටියත්, දැන්වීම් පුවරුවේ සෑම කෙනෙකුටම යමක් තිබේ. රට පුරා ඇති ලැයිස්තුගත කිරීම් සමඟින්, ඔබ සහ ඔබේ පවුල සඳහා පරිපූර්ණ නිවස සොයා ගැනීමට ඔබට සහතිකය.

අවසාන වශයෙන්, "ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් සහ දේපල ආයෝජනය" යනු නිශ්චල දේපල වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අය සඳහා විකල්ප රාශියක් ඉදිරිපත් කරන දැන්වීම් පුවරුවේ ඇති තවත් ජනප්‍රිය කාණ්ඩයකි. රට පුරා ඇති ලැයිස්තුගත කිරීම් සමඟින්, ඔබට ඔබේ ආයෝජන අවශ්‍යතා සපුරාලීමට සුදුසු දේපළ පහසුවෙන් සොයාගත හැකිය. ඔබ කෙටි කාලීන ආයෝජන අවස්ථාවක් හෝ දිගු කාලීන ආයෝජනයක් සොයන්නේ නම්, දැනුවත් තීරණයක් ගැනීමට අවශ්‍ය සියලුම තොරතුරු දැන්වීම් පුවරුව ඔබට සපයයි.

අවසානයේදී, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් සහ දේපල මිලදී ගැනීමට සහ විකිණීමට බලාපොරොත්තු වන අය සඳහා ශ්‍රී ලංකා දැන්වීම් පුවරුව සවිස්තරාත්මක විසඳුමක් සපයයි. පුද්ගලයන්ගේ සහ ව්‍යාපාරවල පුද්ගලික දැන්වීම් සමඟින්, ඔබට ඔබේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා පරිපූර්ණ දේපල කැබැල්ලක් පහසුවෙන් සොයාගත හැකිය. ඔබ පවුලේ නිවසක්, ආයෝජන දේපලක් හෝ සරලව ඉඩමක් සොයන්නේ නම්, දැන්වීම් පුවරුවේ සෑම කෙනෙකුටම යමක් තිබේ.